Terug naar nieuwsoverzicht

Rapport over gezonde energietransitie in de gebouwde omgeving

De Gezondheidsraad heeft haar advies over ‘gezonde energietransitie in de gebouwde omgeving’ aangeboden aan diverse ministeries. We hebben vorig jaar deelgenomen aan een sessie van de Gezondheidsraad over de gezondheidseffecten van de energietransitie. In het rapport staat weinig meer over aardwarmte dan dat aardwarmte tijdens de boorfase voor geluidsoverlast kan zorgen. Het advies gaat verder in op factoren die van invloed zijn op de gezondheid zoals isolatie en ventilatie, warmte en koeling.

Ook komen de gevolgen van de aanleg van collectieve voorzieningen, geluidsoverlast en het gebruik van elektrische apparaten aan de orde. Een van de conclusies is dat de energietransitie winst oplevert voor de gezondheid en het welbevinden van mensen. Tegelijkertijd zal de transitie een grote invloed hebben op de gebouwde omgeving en daarmee gevolgen voor omgevingsfactoren als geluid, ventilatie, temperatuur en binnenmilieu.

Het rapport en de samenvatting van de gezondheidsraad is te vinden via: www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/07/14/gezonde-energietransitie-in-de-gebouwde-omgeving