Terug naar nieuwsoverzicht

Overhandiging Industriestandaard Duurzaam Putontwerp

Met ingang van 2021 voldoen alle nieuwe ontwerpen voor aardwarmteputten aan een nieuwe Industriestandaard Duurzaam Putontwerp. De leden van Geothermie Nederland stemden unaniem in met deze Industriestandaard zodat alle belanghebbenden kunnen blijven vertrouwen op veilige en verantwoorde winning van aardwarmte.

Bekijk het filmpje:

Dit is essentieel om aardwarmte te kunnen toepassen als natuurlijke bron van duurzame energie in de energietransitie. In het bijzijn van operators en opstellers van de industriestandaard overhandigde Radboud Vorage de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp aan Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Vertrouwen

Foto overhandiging Industriestandaard

Tijdens de aanbieding sprak Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal Staatstoezicht op de Mijnen, tot de leden van Geothermie Nederland: “Een adequaat ontwerp van geothermieputten en een adequate bescherming van grond- en drinkwater dragen bij aan het vertrouwen van burgers en overheid in geothermie.”

Radboud Vorage, voorzitter Geothermie Nederland: “Deze industriestandaard is een mijlpaal voor onze sector. We hebben ook goed geluisterd naar de zorgen van de verschillende belanghebbenden zoals SodM en de waterwinsector. We blijven als sector natuurlijk continu innoveren en de industriestandaard zal hierin meegroeien.”‘

Kansrijke toekomst

De aardwarmtesector is een jonge sector met een kansrijke toekomst. Warmte uit de ondergrond maakt het mogelijk om gebouwen en kassen op een duurzame manier te verwarmen. Omdat het belangrijk is dat aardwarmte veilig en verantwoord wordt gewonnen, heeft de aardwarmtesector een industriestandaard ontwikkeld voor het ontwerpen van aardwarmteputten.

Herman Exalto, Programme Manager Geo-Energy bij EBN, “Geothermie heeft een enorme potentie. Om de sector te laten groeien zijn standaarden nodig. Er is veel geleerd van de eerste aardwarmteprojecten en dat heeft zich nu vertaald in een industriestandaard zodat we veilig en duurzaam aardwarmte kunnen winnen.”

Veilige en verantwoorde winning

Na ongeveer tien jaar ervaring met aardwarmtewinning in Nederland, is gebleken dat een deel van de eerste generatie aardwarmteputten te maken heeft met corrosie of andere putintegriteitsproblemen. Deze ervaring en de recent doorgevoerde innovaties in het putontwerp vormen het uitgangspunt van de industriestandaard. Afbeeldinginstallatie3Deze industriestandaard beschrijft het proces om te komen tot een zo veilig mogelijk en verantwoord putontwerp over de volledige levenscyclus, van ontwerp tot en met ontmanteling. Op deze manier garandeert de sector de putintegriteit van aardwarmteputten en wordt

het risico verkleind op het lekken van formatievloeistoffen naar de ondergrond en het vermengen van ondiepe waterlagen buiten de putten. De industriestandaard speelt daarom een belangrijke rol in de

verdere professionalisering van de aardwarmtesector. Putontwerpen die vanaf januari 2021 worden gemaakt, moeten aan deze standaard voldoen.

De norm

De industriestandaard geldt als de norm voor het ontwerp van aardwarmteputten. Alle leden van Geothermie Nederland zijn verplicht deze industriestandaard te gebruiken bij het ontwerpen van nieuwe putten. Operators, die deze standaard aanhouden, werken veilig en voldoen aan de

Nederlandse wet- en regelgeving. houden rekening met hun omgeving & milieu en hebben een duurzaam putontwerp voor de gehele levensduur van de put.

Handhaving

Nieuwe putontwerpen moeten onder andere worden voorgelegd aan SodM, zij toetst of de ontwerpen voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving en houdt blijvend toezicht gedurende de gehele levensduur van de aardwarmteput.

Totstandkoming

De industriestandaard is opgesteld door een multidisciplinair team van specialisten op het gebied van putontwerp, zoals technisch ingenieurs, reservoir engineers, well engineers en geologen. Hun inzichten en ervaringen zijn in de standaard verwerkt. De standaard is getoetst door experts van onder andere leden van Geothermie Nederland en EBN. Het ministerie van EZK en SodM zijn geïnformeerd over het proces van de totstandkoming van de industriestandaard. Dio Verbiest, specialist bij Geothermie Nederland: “In samenwerking met EBN hebben we een jaar keihard gewerkt om deze Industriestandaard te kunnen opstellen. Alle specialistische kennis opgebouwd met 10 jaar praktijkervaringen van operators en uit internationale studies komt samen in deze industriestandaard.”

 

 

Factsheet Industriestandaard duurzaam putontwerp