Terug naar nieuwsoverzicht

Opsporingsvergunningen regio Rijnmond

ENGIE, Hydreco GEOMEC en Shell werken aan het in kaart brengen van het aardwarmte potentieel in de ondergrond in de regio Rijnmond. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft hiervoor de opsporingsvergunningen voor de gebieden ‘Rotterdam 4’ en ‘Rotterdam Stad’, ‘Rotterdam BAR’ en ‘Rotterdam 7’ verleend.

Marc Pijnenborg namens Engie/Hydreco GEOMEC: Wij zijn verheugd dat het opsporingsonderzoek voor Rotterdam BAR en 7 van start kan gaan. Daarbij gaan we onderzoeken hoe aardwarmte veilig, haalbaar en betaalbaar ontwikkeld kan worden in deze regio. Zo zullen wij het geothermisch potentieel en de warmteafzetmogelijkheden in kaart brengen. We staan ook erg open voor partijen die interesse hebben in lokale samenwerking en/of afname van lokale duurzame warmte.”

Emil Heeren van Shell Geothermie zegt: “We zijn erg blij dat we in de regio Rijnmond samen met Engie en Hydreco GEOMEC het potentieel van aardwarmte gaan onderzoeken. In dit onderzoek zullen we nauw samenwerken met de lokale overheden, potentiële klanten en omwonenden met als doel samen de warmtevoorziening te verduurzamen. De samenwerking in deze vergunning past goed bij de ambitie van Shell Geothermie om een bijdrage te leveren aan de rol van aardwarmte in de Nederlandse energietransitie.“

ENGIE, Hydreco GEOMEC, en Shell vinden het belangrijk om transparant en proactief te communiceren over aardwarmte en hebben daarom de website www.rijnmondaardwarmte.nl gelanceerd, waar geïnteresseerden meer kunnen lezen over aardwarmte in de regio Rijnmond.