Terug naar nieuwsoverzicht

Op zoek naar aardwarmte in regio Almere-Diemen

HVC, Vattenfall en de gemeente Almere hebben gezamenlijk een aanvraag voor een opsporingsvergunning aardwarmte ingediend. Het reageert daarmee op een aanvraag van een niet nader genoemde partij voor hetzelfde gebied.
Sinds 2016 werken gemeente Almere, Provincies Noord-Holland en Flevoland en Vattenfall samen aan onderzoek naar de mogelijkheden voor aardwarmte in de regio Almere – Diemen met als doel het bestaande warmtenet verder te verduurzamen.

Er is veel informatie ingewonnen over aardwarmte en er is een projectplan opgesteld. Bovendien is in samenwerking met het Rijk en Energie Beheer Nederland (EBN) een plan opgesteld voor seismisch onderzoek in de regio. De resultaten hiervan worden in de tweede helft van 2021 verwacht. Met dit onderzoek wordt de potentie van de ondergrond voor aardwarmte beter in kaart gebracht. HVC is betrokken bij de vergunningsaanvraag om haar expertise en ervaring met aardwarmte in Nederland.

HVC, Vattenfall en de gemeente Almere zetten door het doen van de vergunningsaanvraag de volgende stap in de ontwikkeling van aardwarmte, maar er is nog een lange weg te gaan. Ten eerste heeft ook een andere partij een aanvraag ingediend voor een opsporingsvergunning aardwarmte in dezelfde regio. Het ministerie geeft maar aan één partij -of één consortium- een opsporingsvergunning. Die krijgt dan vijf jaar lang het alleenrecht om proefboringen te doen en opsporingswerk te verrichten. De gemeente Almere, HVC en Vattenvall hebben als consortium het vertrouwen dat het consortium de aanvraag krijgt toegewezen. Marco van Soerland, manager warmte bij HVC: “Wij hebben een consortium dat bestaat uit de lokale overheid, de exploitant van het warmtenet en een bedrijf met expertise en ervaring op het gebied van aardwarmte in Nederland” zegt hij. “De hele keten die nodig is om dit goed te ontwikkelen zit erin.”

Ervaring leert dat de afhandeling van concurrerende vergunningsaanvragen door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat enige tijd in beslag neemt. Indien het consortium de vergunning verkrijgt kan vervolgens nader onderzoek gedaan worden naar een mogelijke aardwarmtelocatie. Uiteraard spelen veiligheid en duurzaamheid daarbij een belangrijke rol en worden deze stappen in nauw overleg met belanghebbenden in de beoogde regio doorlopen. Om een goede afstemming met de gemeente en haar inwoners te borgen heeft gemeente Almere besloten als mede-aanvrager in de vergunning op te treden.