Terug naar nieuwsoverzicht

Onderzoek naar de potentie van geothermie in Gelderland

Het onderzoek laat zien dat een aantal locaties heel kansrijk is voor geothermie in Gelderland. Nog meer locaties komen in aanmerking als de warmte gewonnen wordt op verschillende dieptes. Dit biedt, zeker in combinatie met warmtenetten, mogelijkheden voor de warmtetransitie waar veel gemeenten mee bezig zijn. Niet overal kunnen de mogelijkheden direct ontwikkeld worden. In sommige gevallen is de informatie over de ondergrond in Gelderland nog onvoldoende volledig om zeker te zijn van de potentie voor geothermie. In een aantal gevallen is extra data nodig, vooral seismische informatie. Hier zullen verschillende initiatiefnemers de komende jaren mee aan de slag gaan.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Witteveen+Bos samen met PanTerra Geoconsultants in opdracht van de Provincie Gelderland. De onderzoeksresultaten (gepresenteerd eind april 2022) kunnen gemeentes helpen om hun Transitievisies Warmte aan te vullen met gegevens van de geothermische potentie.

Het rapport is beschikbaar via de website van Witteveen+Bos