Terug naar nieuwsoverzicht

Meer dan 500 kilometer seismische data verzameld door SCAN

In de omgeving van Gorssel (regio Salland) is de 500e kilometer aan seismische data verzameld. Dit in het kader van SCAN-onderzoek waarmee de Nederlandse ondergrond in kaart wordt gebracht in gebieden waar dat nog niet het geval is.

Namens Energie Beheer Nederland (EBN) is Gitta Zaalberg verantwoordelijk voor SCAN. “SCAN kan alleen succesvol worden uitgevoerd als de samenwerking optimaal is. En dankzij de medewerking van tot nu toe zo’n 90 gemeenten, meer dan 2000 grondgebruikers en heel veel omwonenden was dat zeker het geval.”

Het SCAN onderzoek verloopt voorspoedig, maar er waren ook onvoorziene omstandigheden. Zo werd het veldwerk begin maart van dit jaar tijdelijk stilgelegd in verband met de aanhoudende regen. De veldwerkzaamheden waren nog maar nauwelijks opgestart toen deze op 17 maart wederom werden stilgelegd. Dit keer in verband met het Coronavirus in Nederland. Op 28 april ging SCAN met een set nieuwe maatregelen en protocollen weer terug het veld in. Het veldwerk en de voorbereidingen hiervoor kunnen nu weer op een veilige en verantwoorde manier worden uitgevoerd. Met de lange dagen en het goede weer opereert SCAN momenteel onder zeer gunstige omstandigheden en zo kunnen er weer nieuwe kilometers verworven data worden toegevoegd.

Volg nieuws en updates over het seismisch onderzoek en meer via de SCAN website.