Terug naar nieuwsoverzicht

Huisman Geo en Yeager Energy bundelen krachten voor ontwikkeling aardwarmte

Huisman Geo en aardwarmtebedrijf en operator Yeager Energy gaan samenwerken in het vergunningsgebied ‘Nissewaard’. Doel is om op grote schaal aardwarmteputten en slimme warmte- en koude netwerken te ontwikkelen en te beheren.

Huisman Geo richt zich op de aardwarmte (geothermie) energiemarkt in Nederland en omringende landen. Eén van de doelen is het verlagen van de investerings- en exploitatiekosten. Dit zijn de belangrijkste factoren om op grote schaal aardwarmte projecten uit te kunnen voeren.

Yeager Energy heeft als doel om op grote schaal (portfoliobenadering) aardwarmteputten en slimme warmte- en koudenetwerken te ontwikkelen en te beheren. Het bedrijf heeft zijn eerste opsporingsvergunning aardwarmte ‘Nissewaard’ aangevraagd in de provincie Zuid-Holland en wil later dit jaar starten met voorbereidende werkzaamheden.