Terug naar nieuwsoverzicht

Geothermie en de verkiezingen: wél werkende stimuleringsregeling gevraagd

Geothermie Nederland heeft in aanloop naar de verkiezingen een brief gestuurd naar diverse (beoogd) kamerleden en politieke partijen. Voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving wordt er veel verwacht van geothermie. Om opschaling in de glastuinbouw en gebouwde omgeving succesvol te maken roept de geothermiesector bij de verkiezingen op een drietal acties op de agenda te zetten die essentieel zijn, niet alleen voor geothermie maar vooral voor de warmtetransitie en het Klimaatakkoord:

  • Bij een gebleken niet-functioneren van de SDE voor de warmtetransitie: zet een stimuleringsregeling op die wèl functioneert: een SDE++ voor de warmtetransitie
  • Start een acceleratieprogramma van 20 projecten, nodig om tijdig de grote opschaling van geothermie te kunnen realiseren
  • Herzie het stelsel van fiscale prikkels ten behoeve van de energietransitie, in het bijzonder de Opslag Duurzame Energie (ODE). In de praktijk heeft de ODE onbedoelde bijwerkingen die zeer remmend uitpakken voor de energietransitie in de glastuinbouw.

Lees meer op de website van Geothermie Nederland, www.geothermie.nl