Terug naar nieuwsoverzicht

ECW biedt gemeenten advies voor invulling Transitievisie Warmte

Om een goede Transitievisie Warmte te maken op basis van technisch-economische analyses en keuzes, en om daarna die visie te vertalen naar uitvoeringsplannen per wijk is complex. En daarvoor heeft niet elke gemeente de juiste expertise in huis. Daarom komt het ECW met de regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW). Met deze regeling kunnen gemeenten een financiële tegemoetkoming aanvragen voor het inkopen van externe expertise.

Het gaat om een specifieke uitkering van €20.660 per gemeente bedoeld voor het laten uitvoeren van specialistische werkzaamheden bij het:

  • Interpreteren van de Startanalyse van de Leidraad Aardgasvrije Wijken;
  • Verrijken van Startanalyse met lokale data en opstellen van de Transitievisie Warmte;
  • Vertalen van de Transitievisie Warmte (TVW) naar Wijkuitvoeringsplannen.

Kijk op de website van ECW voor meer informatie over de regeling.