Terug naar nieuwsoverzicht

‘Delfts Geothermieproject moet energie en kennis opleveren voor een duurzame toekomst’

Als alles volgens plan verloopt wordt nog dit jaar een geothermiebron geboord op de campus van de TU Delft, vlakbij de Rotterdamseweg. Behalve warmte moet deze bron veel kennis gaan opleveren over veiligheid en toekomstbestendigheid van de technologie.

Dit vertelt Phil Vardon aan het AD.

Phil Vardon is als universitair hoofddocent bij de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen nauw betrokken bij het project: ‘Dit project is belangrijk voor de energietransitie die nodig is om CO2-uitstoot te verminderen en onze huizen en gebouwen duurzaam te verwarmen. Als we aardwarmte daarvoor willen gebruiken moet dat stabiel, betrouwbaar, kosteneffectief en veilig kunnen. Dat zijn dan ook de zaken waar we ons op richten bij het onderzoek.’

Het onderzoek gaat onder andere om schaalvergroting, legt Vardon uit: ‘Een paar losse putten, verspreid over een groot gebied, daar hebben we ervaring mee. Maar als we aardwarmte op grotere schaal willen toepassen, zullen er meer bronnen per gebied moeten worden geboord. Maar hoe verhouden die bronnen zich tot elkaar? Wat voor processen spelen zich dan af in de grond? Daar is nog niet veel over bekend.’

Delft is een prima plek om dat te onderzoeken, volgens Vardon: ‘Er is in dit gebied door de olie- en gasindustrie veel grondonderzoek verricht. Dus het terrein is bekend. De plek van de warmtebron, vlakbij de Rotterdamseweg, is dan ook prima geschikt, mede omdat door de warmtekrachtcentrale die daarnaast staat een deel van de infrastructuur die je nodig hebt ook al beschikbaar is.’

‘Naast de warmtebron boort de TU Delft een viertal ‘monitorbronnen’ van 500 meter diep waarin gevoelige meetapparatuur wordt aangebracht. Een van die monitorbronnen, de diepste, is onlangs geslagen in de Delftse Hout. Een van de zaken die de TU Delft wil meten is de seismische activiteit. ‘Belangrijk, want je wilt geen Groningse toestanden. In grote lijnen weten we genoeg van de seismische situatie hier om te weten dat het veilig is’, benadrukt Vardon. Wij halen niets uit de grond, dus wat we doen is volumeneutraal. Niettemin willen we graag beter begrijpen wat er op kleine schaal in de bodem gebeurt.’

Wat Vardon en zijn collega’s betreft, kan men beginnen met het boren van de bron. ,’Wetenschappelijk gezien zijn we er klaar voor.’ Toch moet er nog veel gebeuren voor het zover is, want de bron draait niet alleen om wetenschap: ‘Er zit ook een commercieel component aan’, legt Vardon uit. ‘De bron gaat ook daadwerkelijk energie leveren aan klanten, waaronder de TU Delft zelf. Voordat we echt van start kunnen, moet alles rondom die infrastructuur en de toekomstige klanten geregeld zijn.’

Lees het volledige artikel op AD.nl