Terug naar nieuwsoverzicht

D4 en Shell willen samen aardwarmte ontwikkelen in regio Rijnland

D4 en Shell willen samen met Firan de warmtetransitie versnellen in de gebouwde omgeving en glastuinbouwsector van de regio’s Holland Rijnland en Greenport Aalsmeer. Door samen met warmte-afnemers, partijen en overheden het aardwarmtepotentieel en de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een open en publiek warmtenet te onderzoeken, jagen zij de transitie van aardgas naar duurzame warmte aan.

In de regio’s Holland Rijnland en Greenport Aalsmeer hebben Firan en D4 het initiatief genomen voor de ontwikkeling van (warmte-)infrastructuur in samenwerking met betrokken gemeenten, producenten en afnemers van warmte. Aardwarmte biedt hier mogelijk potentie om de brede warmtevraag van de tuinbouw en gebouwde omgeving te verduurzamen.

Aardwarmtepotentie

Het onderzoek bestaat onder andere uit het in kaart brengen van de aardwarmtepotentie in de ondergrond en uit een onderzoek naar de vraag of er een nieuwe aanvullende warmte-infrastructuur nodig is. Hiervoor hebben D4 en Shell een aanvraag voor een opsporingsvergunning ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarnaast wordt de warmtebehoefte met mogelijke afnemers geïnventariseerd en wordt onderzocht of lokaal warmte aanbod uit de glastuinbouwsector benut kan worden.

De aangevraagde opsporingsvergunning ligt in de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Lisse, Leiden, Leiderdorp, Hillegom, Kaag en Braassem en de gemeente Haarlemmermeer.

Het ministerie van EZK beslist over het verlenen van de opsporingsvergunning. Hiervoor wordt advies ingewonnen bij SodM, TNO, de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, die weer advies bij de betreffende gemeenten en het waterschap kunnen vragen. Indien de opsporingsvergunning aan D4 en Shell wordt verleend, starten zij met het in kaart brengen van het aardwarmtepotentieel per gemeente. Tegelijkertijd zullen D4 en Firan het warmtenet ontwikkelen.

(Bron: Shell)