Terug naar nieuwsoverzicht

Analyse concept Regionale Energiestrategieën

De NVDE heeft inmiddels 28 concept-RES’en bestudeerd. Platform Geothermie en EBN hebben geholpen om na te gaan hoe aardwarmte is opgenomen in de RES’en. We zien dat de mogelijkheden voor grootschalige warmteproductie met de concept RES-en goed in kaart zijn gebracht. In bijna alle concept-RES’en is gekeken naar de potentie van aardwarmte als bovenregionale bron voor warmtenetten. Om van deze eerste analyses te komen tot een uitvoerbare warmtetransitie is nog een grote stap nodig.

Bekijk de analyse van warmte in de concept-RES’en (p. 11 t/m 13)

Lees het volledige bericht op nvde.nl.