Terug naar projectoverzicht

Wayland Pijnacker

In Pijnacker-Oost wil Wayland Energy een aardwarmtebron voor de glastuinbouw en de woonwijk Klapwijk ontwikkelen. De ontwikkeling van een warmtenet met een aardwarmtebron past binnen het programma Aardgasvrij Klapwijk.

Vanaf 2025 zullen naar verwachting 1.400 woningen én 69 bedrijven duurzame warmte ontvangen vanuit een aardwarmtebron in het gebied Kleijhoogt. Daarbij kan een verbindende warmteleiding met het nabijgelegen Noordpolder de afzet vergroten en bijdragen aan een robuuste warmtevoorziening in het Oostland.

Locatie: Pijnacker-Oost/Kleijhoogt (nog te realiseren)
Provincie: Zuid-Holland

Status: in ontwikkeling
In werking sinds: n.v.t.
Categorie: glastuinbouw en gebouwde omgeving
Diepte: 2400 m
Temperatuur: 73 °C
Vermogen MW:
28 MWth
Aantal afnemers: 1.400 woningen en 69 glastuinbouwbedrijven in Kleijhoogt

Meer informatie: www.waylandenergy.nl/projecten/Leiden/