Terug naar projectoverzicht

Wayland Leiden

De regio Leiden wil woningen en gebouwen met duurzame bronnen verwarmen. Wayland Energy onderzoekt of aardwarmte hiervoor haalbaar is. Met aardwarmte als bron kunnen zowel het bestaande, nu gasgestookte warmtenet én toekomstige uitbreidingen van het net van duurzame warmte worden voorzien. De verwachting is dat de warmte tegen een aantrekkelijke prijs kan worden geproduceerd.

Wel is het belangrijk om de aardwarmtebron zo dicht mogelijk bij de afnemers te plaatsen. De aardwarmte-installatie komt dus in of aan de rand van stedelijk gebied. Overigens zijn ook al in Den Haag en Leeuwarden aardwarmteputten in stedelijk gebied aangelegd en ingepast. Veiligheid, gezondheid en milieu hebben in onze projecten de hoogste prioriteit. Maatregelen voor veiligheid, gezondheid en milieu stemt Wayland Energy af met de betrokken gemeenten, SodM en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Locatie: Leiden-West, Katwijk, Oegstgeest (nog te realiseren)
Provincie: Zuid-Holland

Status: in ontwikkeling
In werking sinds: n.v.t.
Categorie: gebouwde omgeving
Diepte: 1500 m
Temperatuur: ca. 60 °C (naar verwachting)
Vermogen MW:
ca. 25 MWth per doublet

Meer informatie: www.waylandenergy.nl/projecten/Leiden/