Terug naar projectoverzicht

Warmtebron Utrecht

Warmte Utrecht onderzoekt of aardwarmte (geothermie) een alternatief is voor het gebruik van gas en elektriciteit in de provincie Utrecht. Het onderzoeksproject Lean naar de mogelijkheden van aardwarmtewinning in Nieuwegein wordt niet voortgezet. Binnen het project Goud (Geothermie Oost-Utrecht Duurzaam) onderzoekt een aantal partijen of aardwarmte in de vorm van ultradiepe geothermie (UDG) mogelijkheden biedt om gebouwen in Oost-Utrecht te voorzien van duurzame energie.

Locatie: Regio Utrecht
Provincie: Utrecht

Status: onderzoeksfase
In werking sinds: n.v.t.
Categorie: gebouwde omgeving

Meer informatie: warmtebron.nu