Terug naar projectoverzicht

Nature’s Heat

Nature’s Heat is een gezamenlijk initiatief van negen tuinbouwbedrijven in Kwintsheul. Het afzetgebied beslaat een gezamenlijke oppervlakte van 64 ha kassen met een gevarieerde teelt. De aardwarmte-installatie is in 2018 in gebruik genomen. De diepte van de putten bedraagt 2.500 meter. Het te verwachten vermogen van de bron aardwarmte-installatie bedraagt circa 16 MWth (P50). De winning levert een besparing op van circa 22 miljoen m3 aardgas per jaar en een verlaging van de uitstoot van circa 40 miljoen kg CO2.

Locatie: Kwintsheul
Provincie: Zuid-Holland

Status: gerealiseerd
In werking sinds: 2018
Categorie: glastuinbouw
Diepte: 2500
Temperatuur: 85°C
Vermogen MW: 16 MWth
Aantal afnemers: 9 tuinbouwbedrijven met 64 ha kassen
Besparing aardgas: 22 miljoen m3
Vermindering CO2: 40 miljoen kg

Bijzonderheden: warmte en koude winning uit mijnwater.

Meer informatie: www.naturesheat.nl