Terug naar projectoverzicht

Mijnwaterproject Heerlen

De duurzame energiebron van het Mijnwaterproject Heerlen zorgt sinds 2008 voor levering van warmte en koude uit het mijnwater. Het water, opgepompt uit vijf bronnen, wordt via een ondergronds verdeelstation en warmtenet getransporteerd naar diverse locaties in Heerlen. Het Mijnwaterproject is oorspronkelijk ontwikkeld om duurzame energie uit het water van de oude steenkolenmijn Oranje Nassau III te winnen voor de verwarming en koeling van gebouwen. Het water wordt daarbij opgepompt uit de oude mijngangen van de kolenmijn. Hierin verschilt het Heerlens mijnwaterproject van andere aardwarmteprojecten in Nederland. Het was bovendien sinds tijden de eerste boring (dieper dan 500 m) voor het winnen van aardwarmte. Om die reden werd er ook voor het eerst een aardwarmte opsporingsvergunning verleend in het kader van de nieuwe Mijnbouwwet.

Verder is het vernieuwend dat het zeer lage temperatuurverwarmingssysteem en de koeling wordt toegepast in een herstructureringsgebied met diverse functies (wonen, school, winkel, kantoor, zorg- en cultuurcluster) via een warmte- en koudedistributienet. In maart 2006 zijn de boringen gestart. In oktober 2008 was de opening. In maart 2015 ontving Mijnwater BV de European Geothermal Innovation Award. Het Mijnwaterproject was ook genomineerd voor de EZK Energy Award 2021.

Locatie: Heerlen
Provincie: Limburg

Status: gerealiseerd
In werking sinds: 2008
Categorie: gebouwde omgeving
Diepte: 700 m
Temperatuur: 28°C
Vermogen MW: n.v.t.
Aantal afnemers: gebouwen op meerdere locaties in Heerlen

Bijzonderheden: warmte en koude winning uit mijnwater.

Meer informatie: www.mijnwater.com