Terug naar projectoverzicht

Geothermie Zwolle

De gemeente Zwolle ziet kansen voor het ontwikkelen van een aardwarmte-installatie in Zwolle-Noord. Uit geologisch onderzoek blijkt de ondergrond onder de noordelijke stadsrand, ter hoogte van het gebied Dijklanden, kansrijk voor het winnen van aardwarmte. Uit een analyse van de stedelijke omgeving van Zwolle blijkt dat een warmtenet ook warmte kan leveren aan de naastgelegen wijken Holtenbroek en Aa-landen. Deze wijken dateren uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. De ontwikkeling van een warmtenet in deze twee wijken dat wordt gevoed door aardwarmte, is een belangrijke eerste stap op weg naar een aardgasvrij en energieneutraal Zwolle in 2050. De verwachting is dat de eerste duurzame aardwarmte in 2023 wordt geleverd.

Locatie: Zwolle
Provincie: Overijssel

Status: in ontwikkeling
In werking sinds: n.v.t.
Categorie: gebouwde omgeving
Temperatuur: 80°C
Vermogen MW: 5 MWth

Meer informatie: www.zwolle.nl/geothermie