Terug naar projectoverzicht

Californië Lipzig Gielen

De aardwarmte-installatie van CLG is vernoemd naar de initialen van de betrokken tuinders en het tuinbouwgebied Californië (ten noordwesten van Venlo). De winning is gestart in 2016 en levert warmte aan vier tuinbouwbedrijven met circa 30 ha kassen. Deze tweede bron in het glastuinbouwgebied bevindt zich op circa 1,5 km afstand van de aardwarmte-installatie van Wijnen Square Crops (CWG) uit 2013. De putten zijn 2.650 meter diep. De installatie is gelegen in een gebied met natuurlijke seismiciteit (aardtrillingen). In september 2018 heeft zich op 6 km diepte een lichte aardbeving voorgedaan. De oorzaak van deze aardbeving is onduidelijk. Uit voorzorg heeft CLG de installatie stilgelegd en onderzoek laten doen. Uit dit onderzoek blijkt dat een verband tussen aardwarmtewinning en de aardbeving onwaarschijnlijk is, maar niet geheel uit te sluiten. De overheid neemt een besluit of en onder welke voorwaarden de winning weer mag worden opgestart.

Locatie: Nabij Venlo
Provincie: Zuid-Holland

Status: gerealiseerd
In werking sinds: 2017
Categorie: glastuinbouw
Diepte: 2650 m
Temperatuur: 88°C
Vermogen MW: 18 MWth
Aantal afnemers: 4 tuinbouwbedrijven

Bijzonderheden: installatie ligt stil door lichte aardbeving in gebied.

Meer informatie: Website Californië