Terug naar projectoverzicht

Aardwarmte Wippolderlaan

Aardwarmte Wippolderlaan is een samenwerking tussen Warmtecoöperatie Wippolderlaan en Energie Transitie Partners. Zij hebben als doel het stimuleren en realiseren van duurzame warmte voor en met glastuinbouwbedrijven in Wippolderlaan. Ook het aansluiten van de gebouwde omgeving wordt onderzocht.
Met de beoogde realisatie van Aardwarmte Wippolderlaan zijn de glastuinbouwondernemers rond Wippolderlaan in Wateringen in staat om van aardgas straks over te stappen op een duurzame energiebron: aardwarmte. Hiermee dragen zij ook bij aan een groot warmtesysteem: Warmtesysteem Westland. Het beoogde aardwarmteproject wordt naar verwachting in 2024 gerealiseerd.
De beoogde locatie voor het aardwarmteproject Wippolderlaan is een perceel aan de kruising van de Middenzwet en Van Luyklaan in Wateringen. Momenteel wordt het aardwarmteproject verder uitgewerkt. In het najaar 2021 worden omwonenden in het gebied tijdens een inloopbijeenkomst nader geïnformeerd over het project.

Locatie: Wippolderlaan in Wateringen (nog te realiseren)
Provincie: Zuid-Holland

Status: in ontwikkeling
In werking sinds: n.v.t.
Categorie: glastuinbouw en gebouwde omgeving
Diepte/ temperatuur/ vermogen MW: nog niet bekend

Meer informatie: www.aardwarmtewippolderlaan.nl