Terug naar projectoverzicht

Aardwarmte regio Eemland

 

 

 

 

Larderel Energy heeft een ervaren consortium opgericht, bestaande uit: HermanDeGroot Ingenieurs en Vastgoedstrategen, Huisman Geo, Firan, Well Engineering Partners en Vito om een netwerk van zeven aardwarmtecentrales in Eemland aan te leggen.Volgens planning kunnen in 2030 zo’n 160.000 huizen en bedrijven in Amersfoort en de regio Eemland aangesloten worden op een compleet nieuw warmtenetwerk dat draait op aardwarmte. De opsporingsvergunning van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is ontvankelijk verklaard en er wordt verwacht dat de vergunning medio 2020 definitief is. Daarna kan het boren beginnen. In totaal moet er 72 keer geboord worden op grote diepte. Daarvoor worden op verschillende plekken in Eemland boortorens opgericht.

Locatie: Nader te bepalen
Provincie: Utrecht

Status: onderzoeksfase
In werking sinds: n.v.t.
Categorie: gebouwde omgeving
Diepte: nog niet bekend

Meer informatie: www.larderel.nl/projecten