Terug naar projectoverzicht

Aardwarmte Moerdijk

Ennatuurlijk Aardwarmte onderzoekt de mogelijkheden voor aardwarmte in Moerdijk als één van de mogelijke duurzame energiebronnen voor het Ennatuurlijk warmtenet.

Ennatuurlijk levert warmte via haar warmtenet aan zo’n 51.000 huishoudens en 355 bedrijven in Breda, Tilburg, Oosterhout, Geertruidenberg, Made, Dongen en Sprang Capelle. Het warmtenet in Midden- en West-Brabant is in de jaren ‘80 aangelegd en is een van de grootste warmtenetten van Nederland. Nu is deze warmte nog afkomstig van de Amercentrale van RWE in Geertruidenberg maar per 2027 zal deze warmtelevering stoppen. Al enige tijd is Ennatuurlijk bezig om alternatieve warmtebronnen en tracés te onderzoeken en te ontwikkelen. Een scenario daarbij is het betrekken van warmte uit (de regio) Moerdijk.

In het oostelijk deel van de gemeente (haven- en industriegebied en ten zuidoosten daarvan) heeft inmiddels seismisch onderzoek plaatsgevonden.

Locatie: Moerdijk
Provincie: Noord-Brabant
Status: onderzoeksfase
In werking sinds: n.v.t.
Categorie: gebouwde omgeving
Diepte: >2 km
Temperatuur: >85
Vermogen: = 100MWth

Bijzonderheden: Dit project is in ontwikkeling ter aanvulling op de lopende duurzame bronnen/aardwarmte initiatieven op het Midden-West Brabant net.

Meer informatie: www.ennatuurlijkaardwarmte.nl