Terug naar projectoverzicht

Aardwarmte Koekoekspolder

Vijf samenwerkende groentekwekers in IJsselmuiden verwarmen gezamenlijk 23,5 ha aan kassen met aardwarmte. Sinds 2012 wordt vanaf een diepte van 1.950 m warm water van 73-74 °C omhoog gepompt. De boring van het doublet is uitgevoerd door Daldrup AG. Het boormanagement is uitgevoerd door Well Engineering Partners met geologische ondersteuning van IF Technology.Met de inzet van aardwarmte is het aardgasverbruik op de tuinbouwbedrijven met 70% tot 90% afgenomen. Nog steeds melden nieuwe tuinbouwbedrijven zich die willen overstappen op deze vorm van duurzame warmte. Aan de Hartogsweg in IJsselmuiden wordt daarom volop gewerkt aan het voorbereiden van een nieuwe boorlocatie. Deze locatie is direct aansluitend gelegen naast de huidige locatie. De nieuwe put gaat jaarlijks 5-6 MegaWatt thermische energie leveren en dat kan tot een besparing van 4-5 miljoen kuub aardgas leiden.

Locatie: IJsselmuiden
Provincie: Overijssel

Status: gerealiseerd
In werking sinds: 2012
Categorie: glastuinbouw
Diepte: 1950
Temperatuur: 73°C
Vermogen MW: 7,4 MWth
Aantal afnemers: 5 groentekwekers met 23,5 ha aan kassen

Bijzonderheden: er wordt een extra productieput ontwikkeld. Zie ook Boring extra productieput voor Aardwarmte Koekoekspolder

Projectpartners: samenwerkende glastuinders, de gemeente Kampen en de provincie Overijssel.

Meer informatie: Greenhouse Geopower