Terug naar nieuwsoverzicht

Aardwarmteproject Polanen stap dichterbij: eerste 4 warmteleveringscontracten getekend

Op 19 november 2020 hebben 4 bestuursleden van Warmtecoöperatie Polanen als eerste het warmteleveringscontract voor het aardwarmteproject Polanen getekend. Hiermee zetten ze een belangrijke stap in de realisatie van duurzame warmte in het gebied Monster. De bestuursleden van de Warmtecoöperatie Polanen (Kwekerij van Niel, Koppert Cress, H en P.H. van der Knaap en Van de Ende Rozen) werken ondertussen 3 jaar samen met Energie Transitie Partners om het project voor elkaar te krijgen. De telers uit Monster zijn de eerste deelnemers die zich met het ondertekenen van de overeenkomst voor 15 jaar verbinden aan dit duurzame aardwarmteproject.

Glastuinbouwondernemers aan zet
Nu zijn de glastuinbouwondernemers in het gebied aan zet om te kijken of aardwarmte bij hun bedrijf past en ook op korte termijn te ondertekenen. Alleen zo kan het aardwarmteproject binnen de gestelde deadline van de subsidie duurzame energie (SDE+) gerealiseerd worden. Met de beoogde realisatie van Aardwarmte Polanen zijn de glastuinbouwondernemers in staat om van aardgas straks over te stappen op een duurzame energiebron: aardwarmte en het realiseren van een groot warmtesysteem: Warmtesysteem Westland.

Van en voor de ondernemers
Warmtecoöperatie Polanen is een samenwerking van kwekers die de noodzaak van verduurzaming onderschrijven en hier de schouders onder willen zetten. Met lokale aardwarmte en een toekomstgericht warmtenet (Warmtesysteem Westland) hebben zij meer flexibiliteit om nu en in de toekomst optimaal de energiebehoefte voor hun teelt in te vullen. Samen kiezen de aangesloten glastuinbouwondernemers er voor de ontwikkeling en verduurzaming in het gebied vorm te geven.

Ivan van Niel (Kwekerij van Niel) benadrukt het belang om lokaal te verduurzamen: “Alle bedrijven hebben we nodig om het project rond te kunnen rekenen. Ons gebied wordt behoorlijk groot. Tegen iedereen die denkt ‘misschien komt die pijp bij mij langs’, wil ik zeggen ga het gesprek aan want er is meer mogelijk dan je denkt.”

“Voorheen was aardwarmte alleen zinvol voor grote bedrijven die enorm veel warmte nodig hebben. Samen met de warmtecoöperatie is een aanbod ontwikkeld dat aantrekkelijk is voor de grootverbruikers, maar ook voor de kleinere (ketelgas) bedrijven. Het is een laagdrempelig model waaraan iedereen met warmtevraag aan mee kan doen. De ondertekening van deze warmteleveringscontracten zijn een belangrijke stap in de duurzame toekomst van het Westland. We verwachten de komende weken de overeenkomsten te sluiten met de andere ondernemers in het gebied, zodat we over een aantal maanden definitieve investeringsbeslissingen kunnen nemen met betrekking tot de realisatie van het aardwarmteproject in Polanen,” aldus Marco van Soerland (directeur Energie Transitie Partners).

Ontwikkeling aardwarmteproject Polanen
Aardwarmte Polanen is een samenwerking tussen warmtecoöperatie Polanen en Energie Transitie Partners met als doel duurzame warmte voor en met glastuinbouwbedrijven in Monster te stimuleren en realiseren. Afgelopen jaar is samen met leden van de warmtecoöperaties Polanen en Maasdijk het warmteleveringscontract opgesteld waarbij het project is opgebouwd volgens een kostprijs- en participatiemodel. De beoogde locatie voor het aardwarmteproject in Polanen is Madeweg 43a in Monster. Medio 2019 is daarvoor de benodigde subsidie duurzame energie toegekend en momenteel wordt het aardwarmteproject verder uitgewerkt.