Terug naar nieuwsoverzicht

Aardwarmteproject Polanen haalt subsidie binnen

Kansen voor West heeft subsidie toegekend aan Aardwarmteproject Polanen. Daarmee wordt de financiering van het uitgebreide warmtenet geholpen. De realisatie van aardwarmteproject Polanen betekent een forse CO2-besparing voor de Westlandse glastuinbouw, vergelijkbaar met het gasverbruik van circa 12.000 tot 16.000 huishoudens per jaar.

Warmtecoöperatie Polanen

“Het binnenhalen van deze subsidie is, na het verkrijgen van de de subsidie duurzame energie (SDE+), weer een mooie stap voorwaarts in de ontwikkeling van dit aardwarmteproject, daar zijn we trots op”, aldus het bestuur van Warmtecoöperatie Polanen. De glastuinbouwondernemers uit Monster en omgeving komen hiermee dichterbij de realisatie van dit aardwarmteproject. Warmtecoöperatie Polanen bestaat uit circa 50 glastuinbouwbedrijven uit Monster en omgeving. Zij beschikken over 165 hectare aan glas, gesitueerd in een driehoek vanaf de Madeweg in Monster tot aan de Julianaweg in ‘s-Gravenzande en de grote Achterweg in Naaldwijk.

20 MWth

De afgelopen maanden hebben individuele ondernemers, gezamenlijk goed voor bijna 20 MWth, een warmteleveringsovereenkomst ondertekend om het aardwarmteproject mogelijk te maken binnen de gestelde deadline van de subsidie duurzame energie. Met de beoogde realisatie van Aardwarmte Polanen zijn de glastuinbouwondernemers in staat om van aardgas straks over te stappen op een duurzame energiebron: aardwarmte en het realiseren van een groot warmtesysteem: Warmtesysteem Westland.

Woon- en werkgebied Polanen

Voor het woon- en werkgebied Polanen loopt ook een traject om aan te sluiten op deze duurzame energiebron. Hiervoor is een projectgroep samengesteld bestaande uit gemeente Westland, ’s Heeren Loo, Het Westerhonk, woningcorporatie Arcade, Westland Infra en HVC.

Innovatieve impuls

Kansen voor West is het samenwerkingsverband van de vier randstad-provincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Deze acht hebben voor de tweede keer gezamenlijk een programma gemaakt om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven. Dit gebeurt door het geven van subsidies aan het bedrijfsleven in de regio. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).