Terug naar nieuwsoverzicht

Aardwarmtecluster breekt record

2020 is een goed jaar geweest voor de verduurzaming van het tuinbouwgebied Koekoekspolder. Door de aardwarmte installatie is 177.645 GigaJoule aan duurzame warmte afgeleverd. Daarmee hebben de klanten van het aardwarmtebedrijf dit jaar 5.600.000 kuub aardgas minder hoeven te verstoken. Dat komt ongeveer overeen met 10 miljoen kilogram CO2-uitstoort minder. In onderstaande figuur kunt u de productie van duurzame warmte zien.

In 2021 hoopt het aardwarmtebedrijf een extra productieput aan te leggen. Daarmee moet het mogelijk worden om jaarlijks 9.000.000 kuub aardgas te gaan besparen. Met die uitbreiding komt ook levering van aardwarmte aan IJsselmuiden een stuk dichterbij.

Overigens deed de nieuwe bio-massa centrale in de Koekoekspolder het in 2020 nog een beetje beter. Zij leverden ongeveer 182.500 GigaJoule aan duurzame warmte af. Dat komt overeen met 5.800.000 kuub aardgas die niet meer nodig was. Gezamenlijk zorgden beide bronnen voor een afname van het aardgasverbruik in gemeente Kampen met ruim 11.400.000 miljoen kuub. Dat is ca. 13% van het gasgebruik in de gehele gemeente. Ook wethouder Geert Meijering ziet het belang van deze duurzame bronnen en wil de toepassing van aardwarmte verder in zijn gemeente uitbreiden.

Zie ook: Special Groene Overheid – PERSPECTIEF-GEMEENTE KAMPEN (publiekdenken.nl)

Bron: www.greenhousegeopower.nl