Terug naar nieuwsoverzicht

Aardwarmtebron aan de Nijverheidsweg in Den Helder

Het college van Den Helder heeft Nijverheidsweg 7 aangewezen als mogelijke locatie voor het realiseren van een aardwarmtebron. Uit onderzoek is gebleken dat deze locatie hiervoor geschikt is. De ontwikkeling van de aardwarmtebron wordt nu verder voorbereid. Zo moet onder meer duidelijk worden of er voldoende afnemers van de warmte zijn, want alleen dan komt de bron er.

Afnemers aardwarmte
Als de bron er komt neemt de Koninklijke Marine de warmte af. Andere mogelijke afnemers zijn bedrijven en instellingen op Willemsoord en woningen in de wijk De Schooten van Woningstichting Den Helder en Helder Vastgoed BV. In maart van dit jaar ondertekenden deze partijen met de gemeente en HVC een verklaring dat ze samen onderzoeken of het mogelijk is een duurzaam warmtenet te ontwikkelen in Den Helder. Aanleiding voor de samenwerking is het regeringsbesluit dat in 2050 alle gebouwen en woningen aardgasvrij moeten zijn.

Naast de vraag of er voldoende afnemers zijn is een andere voorwaarde voor de ontwikkeling van de aardwarmtebron het verkrijgen van een Rijkssubsidie, de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). De aanvraag hiervoor doet HVC. Dat bedrijf zal uiteindelijk ook de bron realiseren, wanneer aan alle voorwaarden is voldaan.

Website warmtenetdenhelder.nl
De betrokken partijen willen inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden zo goed mogelijk informeren over de ontwikkelingen van het aardwarmteproject en rekening houden met hun wensen, zorgen en vragen. Op warmtenetdenhelder.nl staan veel antwoorden op vragen die inwoners mogelijk hebben.