Terug naar nieuwsoverzicht

Aardwarmte in Leeuwarden

De boringen voor aardwarmte in Leeuwarden zijn klaar en de boortoren wordt afgebroken. Er is geboord op 2.740 meter diepte, daarbij is in het reservoir gekomen dat men zocht en verwachtten. Deze maand vindt het testen plaats.

Lees alles over het boorproces in het artikel dat is verschenen in de Leeuwarder Courant (17-07-2021).

Nu wordt begonnen met het testen en het meten van de druk. Niemand kan vooraf garanties geven over de winbare hoeveelheid water, dus de onderzoeksperiode is spannend. Bij een positieve uitkomst (naar verwachting medio oktober), komt alles in beweging. Dan kan Geocombinatie Leeuwarden (GCL) beginnen met de bouw van het gebouw voor de warmtecentrale, waarin het hete water naar binnen wordt gepompt en start warmtebedrijf Ennatuurlijk met de aanleg van buizen voor een warmtenet aan de zuidwestkant van de stad. Het gebouw biedt ook onderdak aan Ennatuurlijk en aan Warmte van Leeuwarden zelf, het consortium van betrokken partijen. Ook wordt hier een informatiecentrum ingericht. De boring in combinatie met een nieuw warmtenet in de bebouwde kom wekt grote interesse bij gemeenten en bedrijven elders in het land. Overal wordt gezocht naar alternatieven voor aardgas. Iedereen die meer wil weten van de techniek kan straks terecht op de Nobelweg in Leeuwarden.

Als alles goed gaat krijgt ziekenhuis MCL vanaf 2023 warmte op basis van geothermie. Ook het Friesland College en een aantal grote bedrijven en instellingen rond de Tesselschadestraat zitten dan op het nieuw aan te leggen warmtenet. Later profiteren mogelijk ook duizenden Leeuwarder gezinnen thuis van aardwarmte. Volgens een ruwe schatting is er in Leeuwarden voldoende heet bodemwater beschikbaar om de helft van de bijna 60.000 woningen te verwarmen. Hiervoor moet het aantal boorputten wel worden uitgebreid. Op de huidige plek is ‘verdubbeling’ mogelijk met de aanleg van een tweede ‘doublet’. Later kan ook elders in de gemeente naar water worden geboord.

Het water is gloeiend heet als het uit de grond komt, als gevolg van de grote diepte (in Leeuwarden naar verwachting circa 90 graden). Als de installaties in werking zijn, gaat het opgepompte bodemwater naar een bovengrondse centrale. Via een warmtewisselaar wordt de hitte uit het water overgedragen op het warmtenet. Dit werkt met twee gesloten systemen: het water uit de bodem komst zelf niet in het warmtenet terecht, maar keert terug naar de bodem. Het is dan afgekoeld tot zo’n 55 graden. Om te vooromen dat de winningsput hierdoor te snel afkoelt, wordt het water ruimte een kilometer verderop terug geïnjecteerd via een even diepe tweede put. Die tweede put wordt waarschijnlijk volgend jaar geboord.

Het afgevoerde water komt op dezelfde diepte terecht als waar het vandaan kwam. ‘Wat je er uithaalt, breng je dus ook weer terug. Daarom is het ook zo anders dan bij aardgas- of oliewinning’, zegt Gert Schurer van Warmte van Leeuwarden in de Leeuwarder Courant.

Geocombinatie Leeuwarden (GCL) is een bedrijvenconsortium van Ennatuurlijk, Shell, EBN (Energie Beheer Nederland) en Bouwgroep Dijkstra Draisma.

Lees ook het artikel ‘Warmtenet 11 kilometer door de stad‘ (Leeuwarder Courant, 13-08-2021)