Ongeveer de helft van alle energie die we in Nederland gebruiken, wordt gebruikt voor de verwarming van huizen en gebouwen. Om klimaatverandering tegen te gaan, worden steeds meer duurzame bronnen voor warmte gebruikt. Aardwarmte is een van de bronnen voor duurzame collectieve warmte, naast elektrische warmtepomp, restwarmte, aquathermie, warmte- en koude opslag (WKO), warmtekracht installatie gestookt met biomassa (bio-wkk) en biomassa. Bij de overstap naar duurzame energiebronnen, de energietransitie, speelt warmte een belangrijke rol. Aardwarmte is ook bekend als geothermie.

In Nederland wordt steeds meer aardwarmte (geothermie) gebruikt. Sinds 2000 is het voornamelijk de glastuinbouw die aardwarmte gebruikt voor de verwarming van kassen. Nu zien we ook steeds meer bedrijfsgebouwen, fabrieken én huizen die worden aangesloten. Bekijk de locaties in Nederland.

Kinderen en jongeren groeien op in een wereld waarin duurzaamheid een speerpunt is. Kinderen zijn vaak ook een belangrijke beïnvloeder van hun ouders. Aardwarmte zal vooral in de (nabije) toekomst een rol gaan spelen in de energievoorziening. Door hen actief te informeren over aardwarmte bereiken we dat ze bekend raken met de techniek (langere termijn) en er neutraal tot positief over communiceren met hun omgeving (kortere termijn).

Mail vragen of opmerkingen naar:

Deze pagina is voor:

  • leerkrachten in basis, middelbaar en voortgezet onderwijs
  • loopbaanbegeleiders middelbaar onderwijs
  • oudere basisschoolleerlingen
  • middelbare scholieren en studenten

Wat biedt de website deze groep:

  • lesideeën of spreekbeurt materiaal
  • algemene informatie over aardwarmte die toegankelijk is voor (oudere) jeugd met focus op energietransitie/duurzaamheid
  • contactgegevens voor vragen

Onderwijsprogramma

Een grote maatschappelijke uitdaging in de energietransitie is het vraagstuk van voldoende en geschikt opgeleide arbeidskrachten. Er bestaat op dit moment een tekort aan praktisch (technisch) opgeleid personeel en de vraag neemt komende jaren toe. De gemeente Rijswijk is het onderwijsprogramma Nieuwe Onderwijs Energie Rijswijk (NOER) gestart. De komst van de Energy Cave in Rijswijk biedt kansen om onderwijsprogramma’s te ontwikkelen samen met onderwijspartners en partijen als ROC Mondriaan, Darel Educatie, IWNL, Rijswijks Lyceum & Van Vredenburch College en de Energy Switch van TU Delft.

Informatie & video’s

Educatiepakket EBN
https://www.lespakketenergycity.nl/

Experiment: Vulkanen maken met avocado’s en cola
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/vulkanen-maken-met-avocado-s-en-cola/

TU Delft onderzoeken geothermie:
https://www.tudelft.nl/citg/over-faculteit/afdelingen/geoscience-engineering/research/geothermal/geothermal-science-and-engineering/education/

Het (jeugd)boek:
Aardwarmte van Neil Morris kan worden geleend. Stuur een email naar info@allesoveraardwarmte.nl

Diederik Jekel over geothermie:

Wat is aardwarmte:

Jack Power Jack op zoek naar energie in de bodem:

Bekijk de video

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste informatie en ontwikkelingen.