Aardwarmte staat op een kruispunt in haar ontwikkeling. De warmtebron wordt op dit moment voornamelijk toegepast voor de verwarming van kassen in de glas- en tuinbouw, maar heeft de potentie om een grotere rol te spelen in een duurzame warmtevoorziening van woningen en gebouwen. Aardwarmte komt steeds dichter bij steeds meer mensen. Dit is hét moment om bewoners, overheden en bedrijven beter en completer te informeren over wat aardwarmte is, hoe het werkt, wat de voor- en nadelen zijn en hoe het past (en soms niet) in de warmte/energietransitie. Deze website voorziet in de behoefte van een centrale plek met objectieve en gevalideerde informatie over aardwarmte voor publiek, overheid en bedrijven en andere geïnteresseerden.

Na het bekijken van deze website kun je je een beeld vormen van wat er komt kijken bij aardwarmtewinning. Ook kun je een eerste afweging maken of aardwarmte een mogelijke duurzame warmtebron kan zijn voor de omgeving, passend binnen het warmtebeleid en doelstellingen van overheden en ondernemers.

Geothermie Nederland is initiatiefnemer en beheerder van allesoveraardwarmte.nl. Deze website is ontwikkeld samen met de partners van het Masterplan aardwarmte: Geothermie Nederland (destijds Platform Geothermie en DAGO) EBN, en Stichting Warmtenetwerk.
Heb je vragen of opmerkingen over de inhoud van deze website? Stuur dan een e-mail naar info@allesoveraardwarmte.nl en we nemen contact op.

Samenwerkende partners allesoveraardwarmte.nl

Geothermie Nederland
Geothermie Nederland is de nieuwe brancheorganisatie voor geothermie. De nieuwe organisatie is in januari 2021 ontstaan door het samengaan van Platform Geothermie en DAGO en verenigt alle ondernemingen en organisaties met een zakelijk belang in de geothermiesector. Geothermie Nederland zet zich met haar leden in voor de beschikbaarheid van duurzame en betaalbare warmte voor burgers en bedrijven. Zie voor meer informatie geothermie.nl

Energie Beheer Nederland
Energie Beheer Nederland (EBN) is een overheidsonderneming die zich richt op een doelmatige opsporing en winning, planmatig beheer en een optimale afzet van koolwaterstoffen. Ook adviseert EBN de overheid over energie- en klimaatbeleid. EBN zet haar kennis in voor het maximaal benutten van energie in de ondergrond en het verduurzamen van de energievoorziening. Dit gebeurt onder meer door de aardwarmtesector te versterken en de ontwikkeling van aardwarmte te versnellen. EBN neemt ook (financieel) deel aan de winning van aardwarmte op diverse locaties. Zie ook de website van EBN.

Stichting Warmtenetwerk
In Stichting Warmtenetwerk (SWN) zetten spelers uit de warmteketen, van gemeente tot leverancier, zich in voor de energietransitie met duurzame collectieve warmte via warmtenetten. Het is mogelijk onderdeel te worden van het SWN-netwerk in de gehele warmtesector door lid te worden van Stichting Warmtenetwerk. Zie ook www.warmtenetwerk.nl

 

Wie-is-wie in de aardwarmtewinning?

Vele organisaties spelen een rol bij de ontwikkeling van aardwarmte.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste informatie en ontwikkelingen.